!
 
סל הקניות שלי
 
 

  1.  מטרתנו היא להביא לציבור את המידע והכלים לחיים בריאים. באתר נביא מידע שלא תמיד זמין לציבור הרחב, אך הוא מגובה מדעית.
  2. הקו המנחה אותנו הוא האמת המדעית ולא אינטרס של גוף כזה או אחר.
  3. אנו מתחייבים שכל השירותים או המוצרים עליהם אנו ממליצים הם על סמך שיקולים ענייניים גרידא, ללא שום שיקול כלכלי כלשהו. לפני שאנחנו ממליצים על מוצר או שירות כלשהו, אנחנו לומדים לעומק על הנושא, מבקרים במקום הייצור, מתרשמים מנותני השירות, מתנסים במוצר או בשירות בעצמנו ורק לאחר שנוכחנו שהמוצר או השירות הינו בטוח לשימוש ובעל תועלת רבה לשמירת הבריאות, אנו ממליצים עליו.
  4.  אין לנו כל רווח כספי מהמלצה על מוצר כזה או אחר ואם אנחנו ממליצים על מוצר, זה רק מכיוון שנוכחנו לדעת שהמוצר תורם לבריאות.
  5.  אנו מאמינים בגילוי נאות.  במידה ויהיה לנו רווח כספי מהמלצה על מוצר כלשהו, אנו מתחייבים לציין זאת.
  6.  אנחנו לא חסינים מטעויות. במידה ונגלה שכתבנו מידע שגוי או לא מדויק- נכתוב ונפרסם תיקון.